Разработване и реализиране на проекта PrOPA

Разработване и реализиране на проекта PrOPA

От началото на 2021 г. усилията на екипа на Shemha Health са насочени към разработване и реализиране на един проект, различен по рода си дори за България. Идеята за подобна отворена технологично-свързана среда е резултат от фактори, стимулиращи нашата мисия и вдъхновяващи ни със следните мотиви:

  • Необходимостта от синергия и свързаност в работата, споделяне и взимане на комплексно медицинско решение в индивидуалния пациентски път.
  • Предизвикателството пред онкологично болните пациенти за лесен достъп до индивидуализирана диагностика и лечение.

КОВИД 19 и индуцираната ментална обремененост показаха, че в рамките на социално- етичното и клинично-допустимото могат да се осъществяват прегледи, диагностика и персонален подход без физически преглед, само с помощта на технологична конвергенция в здравеопазването. От една страна ограниченията наложени от пандемията се оказаха пречка за навременна диагностика и лечение, влошавайки качеството на живот и индивидуалната социална активност. От друга страна обаче, при онкологичните заболявания са недопустими забавяне и отлагане във времето на всяка една стъпка по пътя на търсената максимална ефективност.

Поради тези причини целта на проекта, разработван от екипа на Shemha Health, е да осигури навременна и персонализирана свързаност за пациенти и лекари.