Стартиране на PrOPA

От 21 април 2023 г. в 13:25 ч., компания Shemha Health пусна в глобалната мрежа своя уникален телемедицински продукт PrOPA by Shemha Health (Precision Oncology Patient Advice): propa.health

PrOPA е мащабна дигитална платформа, предназначена да съветва и води пациенти с онкологични заболявания от край до край – през всички диагностични, лечебни и психосоциални стъпки на тяхното страдание.

Платформата няма аналог между другите приложения за медицински консултации. Организирана е като дигитален туморен борд. В него колегиум от избрани върхови специалисти (експерти от всички направления на българската клинична онкология) консултират, обсъждат и формулират конкретни насоки за диагноза, лечение и диспансерно наблюдение. Виртуалният път на всеки регистрирал се пациент започва със създаване на папка с актуална медицинска документация и се направлява стъпка по стъпка от авторитетен главен консултант. Достъпът до всеки експерт и неговата специалност може да бъде синхронизиран по ден и час чрез вградени календари за резервация. На всеки етап платформата позволява заявените медицински посещения да се осъществяват както на живо, така и като видео визити.  

PrOPA е иновативен подход за цялостна, непрекъсната и прецизирана онкологична грижа според най-специфичните характеристики на всеки болен и всеки тумор. На практика това е всеобхватен раков център, организиран изцяло върху принципите на телеонкологията и най-високите стандарти за ефективност според медицината, основана на доказателства.

В условията на българската медицина PrOPA засега е единственото радикално решение за клинична координация и синергизъм между експерти онколози, непреодолимо разделени от географски, институционални и финансови обстоятелства. Платформата е и единствената компенсация за всички организационни и етични разочарования, поради които българските пациенти търсят чуждестранната онкология.

Всеки онкологичен пациент, членове на семейството му или негови близки вече могат да се регистрират в PrOPA, за да бъдат спокойни и уверени във всяка една стъпка от болестта – от край до край.