Готови ли сме да признаем днешните предизвикателства пред здравеопазването и повлияем широкообхватно удовлетвореността за пациентите, за лекарите и здравно-социалните системи като цяло?

Здравеопазването и здравната грижа в частност трябва да има своето ускорено константно развитие към бъдеще, което е ориентирано към пациента, прозрачно и достъпно. Обединяване на разнородните компоненти и мултидисциплинарни модалности във взаимодействието с пациентите за доставяне пълноценна и персонализирана грижа, които са ясни и лесни за навигация, синергичното въвличане на технологичните възможности в този процес ще ускори процесите на напредък към това бъдеще.

Фрагментацията в поведението по пациентският път е реално, истинско предизвикателство както за пациента и неговите близки, така и за доставчиците на здравни услуги. Тази фрагментация бива резултат на непоследователност, например когато пациентът трябва многократно да предоставя неговата медицинска история в рамките на различен, необяснен или разпокъсан пациентски път. Прекъсванията във връзката на пациента с лекуващ лекар още повече мултидисциплинарен медицински екип могат да възникнат като следствие от фрагментация, като например, когато две клиники на едно и също място, не-рядко в различни лечебни заведение в една здравеопазване системата не споделя информация за взаимодействия със същата пациент и повтаряне на конкретни процедури е крайно ненужно.

Единичен резултат от глобално, организирано от Talkdesk/CHIME1 проучване сред ръководители на здравни структури демонстрира, че 87% от тях съобщават за предизвикателства, произтичащи от комплексна несвързаност с пациента в рамките на техните здравни организации.

Но тази фрагментация в процесите на свързаност за пациента и с лекуващият лекар, екип могат значително да повлияят и допринасят за прегаряне именно сред лекуващият екип, които има нелеката задача да навигира в следствие на тази фрагментация цялата информация произтичаща от несвързани източници, стремейки се да предостави обективност за пациента и неговото здравословно състояние.

Това е причина, здравните работници, лекарите в здравните центрове постоянно са поставени в стресови ситуации, защото трябва да се опитват да помогнат на пациенти, които може да са ядосани, разочаровани или дори уплашени, и да отговорят на всички административни предизвикателства в паралел. Обикновено срещите с пациенти могат да бъдат непосилни за лекарите именно поради естеството на тази свръх-натовареност и дистрес и без липса на инструменти който да ги  навигират успешно и съпричастно.

Ето защо е изключително важно да обърнем ВНИМАНИЕ на признаците на прегаряне, на медицинските специалисти подпомагайки тяхната не-лека задача да бъдат прецизни в решенията си за пациента.

Най-добрият начин здравните организации и системи да се справят с прегарянето сред здравните работници е да се стремят да подобрят процесите свързани с време, натоварване, ангажираност, административна дейност. Проактивното осъзнаване на по-ниска производителност, по-малко доволни пациенти и прекомерни отсъствия може да бъде технологично подпомогнато да предиктират и превантират проблемите с прегарянето сред медицинските специалисти.

Технологичните решения базирани на синхронност и асинхронност в процесите на контакт лекар-пациент, въвеждането на структуриране на информацията и изкуствен интелект, може да помогне за откриване на правилното медицинско експертно поведение, становище или взаимодействие, като предоставя възможност за бързина във вземане на решение за препоръчани следващи най-добри действия на клинициста в реално време. Предоставянето на технологична свързаност в процеса, като помощ в реално време за медицинският експерт дава възможност, да помагат по-добре на пациентите, повишавайки удовлетворението от работата и ефективността преодолявайки взаимният стрес.

Shemha Health™ и разработвайки в динамика своето технологично решение PrOPA® има стремеж да осигури интелигентна помощ в реално време за мултидисциплинарният онкологичен екип.

1. 71% of Healthcare Leaders Report Limited to No Integration of Their Patient Engagement Capabilities – Press Releases | Talkdesk

©2023 Shemha Health Ltd.