Дали една интуитивна, консолидирана системна технологична среда за ангажиране на пациентите е от решаващо значение за подобряване на удовлетвореността и резултатите за пациента?

Продиктувано от страха към новото, липсата на, наше, вътрешно любопитство към настоящето, постоянният ни поглед към миналото, пречещи ни понякога да споделим идея, да сътворим полезен модел или предоставим социална ангажираност ние имаме склонността да отречем нелинейното движението към бъдещето. Именно тази ранна сутрешна мисъл продуцира кратко прозрение на един от творческите създатели PrOPA® или „Прецизни онкологични съвети за пациента“ като телеонкологичната платформа. Това прозрение категорично бе провокирано от сблъсък на приемането с отричането, дори и за нас като индивидуалности. И в крайна сметка, този сблъсък се с действителностите в ежедневието, болката на нездравия и болката на здравия към нездравия човек дефинирана понякога като състрадание, се замисляме, състраданието ли трябва да е водещо или решимостта да го трансформираме в полезни модели?

Липсата на интегриран подход в пътя на един пациент с онкологично заболяване може да доведе до критични пропуски в информацията респективно информираността както за пациента, така и мултидисциплинарният онкологичен екип. Последствията могат да бъдат обвързани с лошо преживяване на пациента и семейството му или да създадат забавяния и объркване, които причиняват разочарование както за пациентите, така и за медицинският екип, това от своя страна влияе и върху крайният персонален здравен резултат – изход от заболяването. За да се отговори на очакванията на пациентите, за предначертано, лесно за проследимост от тяхна страна, безпроблемно пътуване и да се оптимизират крайните резултатите, технологиите биха помогнали неимоверно в тази важна свързаност и правилна комуникация между пациент и лекари.

Резултатите от глобално, организирано от Talkdesk/CHIME1 проучване показват че близо 1 от 3 (31%) отговорили ръководители на големи здравни структури планират да предложат канали за технологична свързаност в реално време (например телемедицина), като 27% планират да осигурят и смесени с Изкуствен интелект (AI) решения в синхронност.

Облачно базирано технологично решение, своего рода мултидисциплинарен център за контакт, подпомогнат от AI, може да помогне за премахване на фрагментирания характер на изживяването, усещането за пациента, като улесни в индивидуализиран процес, комуникацията на пациентите с екипа лекари експерти. Осигуряването на лесна и удобна „входна врата“ за пациентите да се ориентират сами в системата на здравеопазването помага да се елиминират силозите на информацията, да се хармонизира пътя на пациента и да се намали объркването, и да се подобри комуникацията, съответно крайният резултат за пациента ↔ лекарският екип.

В основната цел за подобряване на резултат за пациента, автоматизацията е ключ позволяващ на технология да персонализира този резултат за пациента и здравният екип. Повтарящите се задачи, като изтегляне на досие на пациент или писане на тежка документация или дълги становища след експертен консулт, забавят работата на медицинските специалисти, ограничавайки времето и възможностите на хората, на които могат да помогнат, и отнемат фокуса им от лицето, което търси помощ в този момент. В допълнение към автоматизацията на всички тези привидно не-сложни процесите, иновации са в състояние да окажат влияние върху „честотната лента“ на лекарска ангажираност днес. Автоматизирано обобщаване на експертният лекарски консулт, разговори/чат, по-интелигентни препоръки за съдържание в личното пациентско досие и дори съдействие на живо при формулирането на отговорите на пациентите, всичко това би помогнало на един мултидисциплинарен онкологичен екип да върши работата си по-бързо и по-точно.

Друг съществен момент, по който автоматизацията улеснява пътя на пациента в индивидуален подход, е чрез предоставяне на опции за мотивирано самообслужване, само-ангажиране на пациентите. Вместо да чакат на телефона, опитвайки се да се свърже със свръх-натовареният в ежедневието медицински експерт за да говорят с него, пациентите биха могли да използват многоканални инструменти и асинхронни модели за комуникация с клинициста, които им позволяват да посрещнат нуждите си оставяйки удовлетворени от бърза обратна връзка. Когато тези технологиите за „самообслужване“ са интегрирани с електронното здравно досие, пациентите могат да насрочват и потвърждават срещи, да проверяват данните или пълната актуална персонална здравна информация, да заявяват повторно консулти или уточняващи въпроси засягащи тяхното лично здравословно и ментално състояние и да изпълняват други важни задачи – когато и където им е удобно.

Трансформиране на състраданието се превърна в полезен модел PrOPA® като иновативен подход за цялостна, непрекъсната и прецизирана онкологична грижа според най-специфичните характеристики на всеки болен и всеки тумор. На практика това е всеобхватен раков център, организиран изцяло върху принципите на телеонкологията и най-високите стандарти за ефективност според медицината, основана на доказателства.

В условията на съвременна медицина PrOPA® by Shemha Health засега е единственото радикално технологично решение за клинична координация и синергизъм между експерти онколози, непреодолимо разделени от географски, институционални и финансови обстоятелства. Платформата е и единствената компенсация за всички организационни и етични разочарования, поради които българските пациенти търсят чуждестранната онкология, донякъде страдаща от същата фрагментираност.

Всеки онкологичен пациент, членове на семейството му или негови близки вече могат да се регистрират в PrOPA® by Shemha Health, за да бъдат спокойни и уверени във всяка една стъпка от болестта – от край до край.

1. 71% of Healthcare Leaders Report Limited to No Integration of Their Patient Engagement Capabilities – Press Releases | Talkdesk

©2023 Shemha Health