Когато един пациент се срещне с една диагноза и мястото на технологиите в тази среща.

Когато един пациент за първи път чуе диагнозата рак, със сигурност първата му мисъл е, че това е краят. Новината, диагнозата, неизвестното – всичко това води до вцепеняващ духа и  тялото страх.

След първоначалния шок, следват дни на търсене на информация, допитване до хора минали по този път, сондиране на различни мнения и безкрайни, и в повечето случаи, безрезултатни опити за ориентация в цялата ситуация. Сондиране на мнения за най-добрите специалисти и болнични заведения в България.

Въпросите – защо на мен, защо сега, толкова ли е страшно, ще има ли утре, през какво ще мина, се блъскат в главата на пациента в  търсене на логични отговори.👣 За пациента е важно в цялата тази сложна и объркана ситуация, да намери правилната посока.

Посоката:

👉 в която ще изгради доверие към специалистите;

👉 ще има ясна и разбираема информация за стъпките на неговото лечение;

👉 ще знае коя процедура, преглед, изследвания с каква цел се предприемат;

👉 ще задава свободно и без притеснения всички въпроси свързани с неговото лечение;

👉 ще има яснота за процесите които предстоят;

👉 ще има информация за периода след неговото лечение и как продължават терапиите в бъдеще;

Това е  момента в който едно технологично здравно решение, може да начертае тази посока.

Да срещне пациента с правилния екип специалисти, които да начертаят неговия път на консултации, допълнителна диагностика, препоръки за лечение, както и да му окажат психологическа помощ, нещо което в целия процес остава на последно място, а е от изключително огромно значение за успешния изход от диагнозата рак. Доверие, психологическа подкрепа, обективно позитивна нагласа, експертност, грижа и внимание, това е всичко от което един пациент има нужда, за да преодолее препятствията и да има пълноценен живот, както сами той, така и неговите близки!“ 💬като споделени мисли от жена, преминаваща по пътя на борба с рак.

Лесно координирано преживяване на пациентите позволява на пациента лесно да се ориентира и да навигира в нуждите си и мултидисциплинарната грижата към него, което позволява по-лесно проследяване и придържане към стъпките за подобряване на неговото здравословно състояние. Но това категорично ще позволи по-проактивно ангажиране на здравните специалисти за намеса и преди здравните нужди на пациента да станат критични. Интеграцията на данни, клинични модалности и етичност в процеси и технологии е от ключово значение за постигането на тези цели. Обединяването с технологичните възможности за ангажиране на пациента и неговите разпокъсани данни може да подобри взаимодействия с и на пациента, както и да даде възможност за персонализирано отношение от страна на медицинският екип към него предоставяйки цялата информация структурирано на една ръка разстояние.

Обединяващо технологично решение за свързаност в отделните точки от пациентският път с негово персонално електронно здравно досие като източник на истина, пълна информираност е предизвикателство което има своето решение тук, и сега организирайки тази „честотна лента“ през PrOPA® by Shemha Health като именно такова комплексно телеонкологично решение.

За нас от Shemha Health основната цел е да променим тези възприемчиви нагласи чрез предоставяне на реалността в полза на пациента по неговият ясно начертан път на интеракция с медицинските експерти. PrOPA® by Shemha Health e предизвикателството за обединяване на фрагментираните елементи от преживяванията на пациентите което е истинска възможност днес. Това ние постигаме чрез консолидиране на съвременни технологични възможности, които поддържат и позволяват взаимодействието между пациента и/или неговите близки и мултидисциплинарен онкологичен екип в заедност.

©2023 Shemha Health